Iris Bukovac Ćulibrk

Naši otroci, naša prihodnost! Recimo NE nevarnosti!

“Prvi pogoj je, da ne zmedemo duha in se izogibamo ljudi, katerih misli nas lahko zmedejo. Dobro veste, da vas nekatere osebe, kraji in hrana odbijajo. Pa se jih izogibajte.” (Svami Vivekananda)

Pri pripravljanju programa Joga za otroke in prebiranja istoimenskega diplomskega dela, avtorice Iris Bukovac Ćulibrk sem že v preteklosti naletela na močno izpostavljen in sodoben problem mikrovalovanja. Navkljub znanju in zavedanju o njegovi škodljivosti, opozorilu številnih zdravstvenih združenj, smo ljudje še vedno oviti v meglico informacij ponudnikov, ki nas zavajajo na povsem legitimen in vsakodnevno dostopen način – preko medijev.
Leta 2002 je interdisciplinirano društvo za okoljsko medicino IGUMED izdalo dokument z naslovom “FREIBURGER APPEL“, ki so ga sestavili prakticirajoči zdravniki v zvezi s posledicami ELM sevanj, ki jih opažajo pri svojih pacientih. Dokument je strokovno in praktično podprt v tolikšni meri, da mu v merilih poštenosti in objektivnosti ni mogoče ugovarjati. Je ogledalo resničnega stanja in razvojne poti naše družbe.

“Mikrovalovanje namreč posega v strukturo vodikovega atoma, ki je vseprisoten atom vsakega živega organizma in jo spreminja v atome, življenju tuje in destruktivne. Za evolucijo živih bitij in zavesti na naši ljubljeni Zemlji, potrebujemo naravne pogoje, kakor jih potrebuje otrok za razvoj v maternici. Če se ozremo okrog sebe, lahko opazimo nešteto izvorov mikrovalovanja, ki ne le stokrat ali tisočkrat, temveč milijonkrat presegajo dovoljeno dozo mikrovalov. Na podlagi opazovanja in apela 140 zdravnikov v Nemčiji, je javnosti predočena relana slika vpliva mikrovalovanja na človekovo zdravje. Dokazano je, da mikrovalovanje povzroča depresije, anksioznostna stanja, Alchamerjevo in Parkinsovo bolezen, raka, astmatična obolenja …Pri tem naj izpostavim raziskavo mikrovalovanja pri uporabi mobitela na OTROKE!”

Po samo enominutnem pogovoru preko mobitela, se zazna popačeno valovanje možganske tekočine še eno uro po prekinitivi zveze. Upoštevajmo dejstvo, da ima danes mobilnik že skoraj vsak šoloobvezen otrok in da ga uporablja veliko več kot samo eno minuto na dan. Sčasoma bomo videli pretresljive časovne rezultate disharmoničnega valovanja v možganski tekočini, ki posledično vodi v degeneracijo človeštva.”  …(Iris Bukovac Ćulibrk. Joga za otroke.)

Mar ni cilj živeti v skladu z naravo in njenimi zakoni in ne proti njej?


In kako lahko z jogo vplivamo na sodobni problem mikovalovanja?

Upoštevajmo izkustveno vedenje, da nas redna vadba joge pripelje v sattvično stanje tako na telesnem, energijskem, čustvenem, mentalnem in duhovnem nivoju. To je stanje harmonije, miru in zbranosti, v katerem je naš duh ozaveščen. Ko sattvičen človek prebere ali sliši neizpodbitno dokazano škodljivost mikrovalovanja z uporabo mikovalovne pečice, mobitelov …, bo zadevo vzel skrajno resno in podvzel vse potrebno, da se izloči iz uporabe vse, kar ni neophodno potrebno za normalno življenje. Medtem ko bo tamastičen ali rajastičen človek le zamahnil z roko in životaril naprej v koraku z izmaniplurano človekovo masovno zavestjo.

Stanja duha so tamastična, rajastična in sattvična. Tamastičen duh je temen, zaslepljen , neveden in se izraža skozi destruktivne značajske poteze, izražene tako do sebe kot do okolice. Rajastičen duh je duh, ki nenehno strmi za nečem, kar bi mu prineslo ugodje in užitek v materialnem svetu. Izraža se skozi sebičnost, rivalstvo, nesočutje do okolice. Sattvičen duh je harmoničen, miren in zbran. To je duh skozi katerega blestijo lastnosti naše duše. To je duh, ki prinaša svetlobo v naša življenja. K sattvičnem duhu nas vodi JOGA.

Narava otroškega duha je sattvična. Otroci spričo negativnih vplivov okolice in načina psihičnega in fizičnega prehranjevanja, vstopajo v svet radjasa in tamasa že veliko prezgodaj.  Če je otrok sattvičen, sta sattvična tudi njegova misel in njegovo občutenje. Občutenje potrebe po varnosti, toplini, objemu in dotiku, zaupanju in komunikaciji, igri, učenju, gibanju …, občutenju potrebe po vrsti in količini hrane, po vrsti okolja, v katerem otrok preživlja trenutke svojega življenja, po izbiri prijateljev …Vendar koliko današnjih otrok je v zmožnosti, da izrazi svoje občutenje, da zadovolji svoje potrebe? Današnji način življenja je vzrok za čustveno otopelost otrok, ki vodi v agresijo in odvisnost vezano na hrano, cigarete, droge, televizijo, računalnik, mobitel …Vse to je nadomestilo za izpolnitev njegovega naravnega občutenja potrebe po ljubezni, po kateri hrepenimo vsa živa bitja. Medtem ko iščemo ljubezen, nevedeč da je edina prava ljubezen znotraj nas, v naši edini esenci, se nas polaščajo čustva strahu, jeze, zavrženosti. In vsa tista čustva, ki so oropana ljubezni nas vodijo v dejanja psihične in fizične agresije do sebe in drugih.      Kako naj se otrok ubrani pred tem, ko pa je eksistenčno odvisen od okolja v katerem živi.

Z veliko ljubeznijo do joge in njenih učinkov vam posredujem odgovor – z redno vadbo elementov joge, ki otroka notranje izpolni, hkrati pa mu izpolni tudi čas in ga spravi v sattvično stanje, v katerem njegov duh hlepi po gibanju v naravi in druženju z sebi enakimi, kar je v resonanci z njegovo notranjostjo. (Joga za otroke, Iris Bukovac Ćulibrk)

Vaša Zavod-terapevtika.si

 

M o r e   i n f o